Hotarari

PROCES VERBAL

 

Adunare Generala Ordinara      12.03.2011

 

Prezenti:LOKODI CSABA ZSOLT

              CALIN SIMU

              CZINTOS LEVENTE

              KOVACS ATTILA

              SZABO EVA

              MARTON FERENCZ

fara vot cenzorul   DANA JONAS

                               VIZI ZSOMBOR

 

Ordinea de zi:

1.Darea de seama pe anul 2010

2.Bilantul contabil pe anul 2010

3.Bugetul pe anul 2011

4.Diverse

Votat in  unanimitate ordinea de zi.

 1.Darea de seama

Doua expozitii de club:1.Timisoara

                                     2.Targu-Mures

cu numar de participanti cu numar mai scazut de participanti decat in anii trecuti cu o medie  de 60-70 de caini.

Ca si activitate a clubului putem mentiona finalizarea listei de arbitrii pentru expozitia internationala de terrieri:INTERRA din 2012 de la Bucuresti.

Expozitie care a avut primii pasi de organizare si promovare pe paginile de internet:INTERRA,a clubului si a Asociatiei Chinologice Romane.

 2.Raportul de venituri si cheltuieli pe anul 2010(censor) si bilantul pe 2010

Se supune la vot si se voteaza in unanimitate.

 3.Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011

Se supune la vot  bugetul si venituri:

 Venituri:

-cotizatii si taxe de participare                          10.000 RON

-sponzorizari                                                        5.000 RON

-alte venituri                                                         3.000 RON

Cheltuieli:

-cheltuieli cu colaboratori                                    1.500 RON

-cheltuieli de protocol                                          2.000 RON

-cheltuieli de transport                                             500 RON

-cheltuieli postale                                                  1.000 RON

-alte cheltuieli                                                        1.000 RON

Se supune la vot si se voteaza in unanimitate venitul si cheltuielile pe anul 2011.

 4.Diverse

1.Propune dl.Czintos Levente taxe mai mici la serviciile Asociatiei Chinologice Romane,adica doar 30% peste taxele stabilite de Asociatia Chinologica Romana.

2.V-a fi mandatat sa se inteleaga cu ACHR-ul cu privire  la taxele expozitiei INTERRA

dl.presedinte Lokodi Csaba Zsolt si va comunica cu membrii clubului dupa stabilirea acestora in cel mai scurt timp.

3.Se propune urmatoarele taxe expo C.N.T:

            -membrii ACHR. 30 euro la cursul zilei BNR.

            -pentru nemembrii 50 euro la cursul zilei BNR.

            -pentru membrii  C.N.T 15 euro la cursul zilei BNR.

 

Dl.presedinte incheie  sedinta si multumeste pentru participare tututror membrilor prezenti la sedinta ce a avut loc azi,12 martie 2011. 


PROCES  VERBAL

Adunare Generala Ordinara 21.04.2010

Prezenti:

Lokodi Csaba Zsolt

Simu Calin Horea

Marton Ferenc

Vizi Zsombor

Kovacs Attila

Czintos Levente

Szabo Eva

Dupa trecerea celor 30 de minute mentionate la Art.23 din statut la ora16 s-a declarat sedinta statutara si deschisa cu numarul de membrii prezenti.

Ordinea de zi propusa:

1.Darea de seama pe 2009

2.Aprobarea bilantului pe anul 2009

3.Aprobarea bugetului pe anul 2010

4.Alegeri

5.Regulamentul de aplicare a statutului

6.Diverse

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi.

1.Darea de seama. S-a prezentat de Dl.Presedinte Lokodi Csaba Zsolt raportul de activitate pe anul 2009 despre expozitiile de la Timisoara si Tg-Mures.

Situatia juridica in urma modificarii statutului.

Procesul a fost castigat cu Lavinia Steer, Liliana Manolescu, Andreea Clara Munteanu, C.Ganescu, C.Vochescu.

La castigarea procesului clubul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Realizarea site-ului;

S-a prezentat intelegerea cu ACHR. referitor la organizarea expozitiei INTERRA 2012 de la Bucuresti.

2.Aprobarea bilantului pe 2009

S-a prezentat raportul de cenzor, raportul de gestiune si bilantul financiar-contabil de catre D-na Dana Jonas, cenzorul  asociatiei.

S-a supus la vot bilantul financiar-contabil, s-a votat cu unanimitate de voturi.

3.Bugetul pe anul 2010

Prezentarea bugetului pe venituri si cheltuieli pe anul 2010.

Propunem o cotizatie si taxa de participare pe 2010: 7000 RON

Sponsorizari: 2000 RON

Alte venituri: 1000 RON

Cheltuieli materiale: 500 RON

Cheltuieli de protocol, cazari,masa: 800 RON

Cheltuieli postale: 400 RON

Cheltuieli deplasari : 700 RON

Cheltuieli cu ACHR: 2000 RON

Alte cheltuieli: 1000 RON

Bugetul propus s-a aprobat cu unanimitate de voturi.

4.Alegeri:

Se propune comisia de numarare a voturilor: Cifra Imola si Jors Alexandra

S-a votat comisia de numarare

Cu unanimitate s-a votat eliberarea din functia a vechiului comitet.

Propuneri pentru functia membru consiliu director:

Lokodi Csaba Zsolt

Simu Calin Horea

Marton Ferenc

Vizi Zsombor

Kovacs Attila

Czintos Levente

Szabo Eva

In urma voturilor exprimate s-a format urmatoarea componenta a consiliului director:

Lokodi Csaba Zsolt

Simu Calin Horea

Marton Ferenc

Szabo Eva

Kovacs Attila

S-a propus pentru comisia de disciplina:

Vizi Zsombor

Czintos Levente

Kovacs Attila

In urma numararii voturilor s-a format comisia de disciplina din urmatoarele persoane:

Vizi Zsombor

Czintos Levente

Kovacs Attila

S-a propus pentru cenzori Dana Jonas

In urma numararii voturilor Dana Jonas este cenzorul C.N.T.

In urma pauzei pentru sedinta  Consiliului Director s-a anuntat numele presedintelui in persoana D-lui Lokodi Csaba Zsolt si a vicepresedintelui in persoana  D-lui Calin Simu Horea.

S-a prezentat un proiect de aplicare a regulamentului (RAS). La propunerea D-lui Marton, s-a votat in unanimitate predarea proiectul RAS catre D-na jurista  Oana Tanase, jurista clubului de Terrieri pentru redactare in forma juridica si la prezentarea si la adoptarea lui la proxima Adunare Generala.

6.Diverse:

Se propune organizarea unei singure expozitii pe an, si in dreptul titlurilor sa fie mentionat anul.

S-a votat in unanimitate

S-a propus si s-a votat in unanimitate ca incepind cu data de 01.05.2010 cotizatia C.N.T. sa fie de 25 EURO la cursul BNR din ziua platii.

S-a propus si s-a votat in unanimitate pentru ca clubul sa nu mai  organizeze examene de lucru, iar singura rasa jagdterrierul va fi dirijat catre C.N.C.T.R.

Dl.presedinte Lokodi Csaba Zsolt declara sedinta inchisa si se trece la semnarea procesului verbal.

In continuarea procesului verbal Adunarea Generala voteaza in unanimitate pentru noua sigla a clubului care este formata dintr-un scottish stilizat cu capul spre dreapta in care este incorporat un cap de airedale stilizat, inscriptionat cu denumirea clubului.

Procesul verbal de numarare a voturilor la A.G. C.N.T din 21.04.2010

Subsemnatii Cifra Imola si Jors Alexandra declaram ca in urma numararii buletinelor de voturi consemnam urmatoarele:

1.Consiliul Director:

Lokodi Csaba Zsolt  7 voturi din 7

Calin Simu Horea      7 voturi din 7

Szabo Eva               7 voturi din 7

Marton Ferenc         7 voturi din 7

Kovacs Attila           6 voturi din 7

Vizi Zsombor           1 voturi din 7

2.Comisia de disciplina:

Vizi Zsombor            7 voturi din 7

Czintos Levente         7 voturi din 7

Kovacs Attila             7 voturi din 7

3.Cenzor:

Dana Jonas               7 voturi din 7

La adunarea generala toate deciziile s-au luat cu unanimitate de voturi.

Copyright © 2011 Clubul National de Terrieri. Toate drepturile rezervate.